Điểm thưởng dành cho minhtamcnn

 1. 40
  Thưởng vào: 26 Tháng ba 2015

  Chuẩn bị tạo fanclub ^_^

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 2
  Thưởng vào: 31 Tháng một 2013

  Có ai đó "iu thầm" bạn ^_^

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng một 2013

  Trên đường đi "tìm thần gió"

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 15
  Thưởng vào: 19 Tháng một 2013

  Bắt đầu gia nhập hội 8

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 1
  Thưởng vào: 19 Tháng một 2013

  Bài viết đầu tiên ^_^

  Post a message somewhere on the site to receive this.