Điểm thưởng dành cho [N]hoz.[L]izin

 1. 2
  Thưởng vào: 3 Tháng tư 2013

  Có ai đó "iu thầm" bạn ^_^

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 2. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng tư 2013

  Trên đường đi "tìm thần gió"

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 15
  Thưởng vào: 3 Tháng tư 2013

  Bắt đầu gia nhập hội 8

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 3 Tháng tư 2013

  Bài viết đầu tiên ^_^

  Post a message somewhere on the site to receive this.