Quỹ từ thiện VMT 2017

Thảo luận trong '2. Mạnh thường quân' bắt đầu bởi Sheiran, 8 Tháng tư 2017.

 1. Sheiran R.L.G

  Quĩ từ năm 2016 lưu qua 2017 là:

  708.000

  Tổng quĩ hiện có: (Luôn cập nhật mới, chi tiết vui lòng xem những comment trong topic)

  0
 2. Sheiran R.L.G

  - Trích quĩ chi cho phí vận chuyển quà tặng đấu giá ủng hộ c/t từ thiện ngày 14/05/2017, từ Hội An vào Sài Gòn: 120.000

  - Trích quĩ chi cho c/t từ thiện ngày 14/05/2017 về An Giang: 82.500
 3. Sheiran R.L.G

  - Trích quĩ chi cho c/t từ thiện ngày 07/10/2017 về Cà Mau: 505.500