Điểm thưởng dành cho Sheiran

 1. 90
  Thưởng vào: 23 Tháng hai 2013

  Cả cộng đồng đang ngưỡng mộ bạn đấy ^_^

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 65
  Thưởng vào: 22 Tháng một 2013

  Bạn đã là thần tượng của cộng đồng ^_^

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 3. 40
  Thưởng vào: 21 Tháng một 2013

  Chuẩn bị tạo fanclub ^_^

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 2
  Thưởng vào: 20 Tháng một 2013

  Có ai đó "iu thầm" bạn ^_^

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 70
  Thưởng vào: 19 Tháng một 2013

  Siêu xì pam ^_^

  1,000 messages? Impressive!

 6. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng một 2013

  Trên đường đi "tìm thần gió"

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 7. 15
  Thưởng vào: 19 Tháng một 2013

  Bắt đầu gia nhập hội 8

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 1
  Thưởng vào: 19 Tháng một 2013

  Bài viết đầu tiên ^_^

  Post a message somewhere on the site to receive this.