MTQ C/t từ thiện ngày 20/08/2016 tại Cà Mau

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
1. Sheiran - 2.000.000
2. Chị Minh Thư (bạn anh Fellow) - 1.000.000
3. Onesieuthi - 500.000
4. Philip Lahm - 500.000
5. Anh Thịnh (bạn anh Fellow) - 1.000.000
6. Linhmiu - 300.000
7. Anh Long (bạn anh Fellow) - 1.000.000
8. Bé Thảo (Cà Mau) - 300.000
9. Hải Vân - 1.000.000
10. My Katie - 500.000
11. Trang Võ - 500.000
12. PTD Tây Nam Bộ - 500.000
13. VC Châu Dũng - 100$ ~ 2.200.000
14. Hoàng Hiếu - 500.000
15. Anh Bình (bạn anh Fellow) - 20 cái đèn pin
16. Mẹ anh Fellow - 30 áo lạnh
17. Anh Dân (cty thép DVS, đồng nghiệp bx anh Fellow) - 1.000.000
18. Chị Nhung (cty thép DVS) - 300.000
19. VC Anhyeu - 1.000.000
20. Xuân Quyên (Cà Mau) - 500.000
21. Anh Zhi Yan (cty thép DVS) - 500.000
22. Phước Tài (bạn anh Fellow) - 500.000
23. Fellow - 500.000
24. Kiến Banh (bạn anh Fellow) - 500.000
25. Anh Hiền (isoft) - 500.000
26. Vô thường - 500.000
27. Lão K - 1.000.000
28. Bích Trang (bạn anh Fellow) - 1.150.000
......
---------------------------------------
Tổng: 19.750.000 + 20 đèn pin + 30 áo lạnh
 
Top Bottom