MTQ c/t từ thiện ngày 15/05/2016 tại Sóc Trăng

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
1. Sheiran - 16.844.000
2. Philip Lahm - 2.000.000
3. PTD Tây Nam Bộ - 1.000.000
4. My Katie - 1.000.000
5. Lý Hiệp (bạn anh Fellow) - 500.000
6. Anh Cuong (bạn anh Fellow) - 500.000
7. Thịnh Bùi (bạn anh Fellow) - 1.000.000
8. Oanu - 3.300.000
9. Lão K - 5.200.000
10. Linhmiu - 300.000
11. Anhyeu - 500.000
12. Hải Vân - 1.000.000
13. Onesieuthi - 500.000
14. VC Châu Dũng - 4.400.000
15. Chị Cẩm Phương (bạn anh Fellow) - 500.000
16. Chị Phale - 2.000.000
17. VC Kevin Thái - 5.000.000
18. Hothiethoa - 500.000
19. Meo Meo (bạn anh Fellow) - 200.000
20. Anh Biển (bạn anh Fellow) - 300.000
21. Xuân Quyên (Cà Mau) - 500.000
22. Phước Nguyễn - 1.000.000
23. Vũ Thiên Di - 2.000.000
24. Triplec - 1.000.000
25. Tieuchieu - 500.000
26. Cô Út - 500.000
27. Lão già (bạn anh Fellow) - 500.000
28. Anh Long (bạn anh Fellow) - 1.000.000
29. Anh Ngầu Sửu (Bạn chị Cẩm Phương) - 500.000
30. Anh Hứng Sửu (bạn chị Cẩm Phương) - 300.000
31. Chị Châu (bạn chị Cẩm Phương) - 200.000
32. Anh Fellow - 1.000.000
33. 5 Sài Gòn - 1.000.000
34. Việt Nguyễn (Hậu Giang) - 1.000.000
35. Vô Thường - 1.000.000
36. Bảo - 500.000
37. Kiệt - 500.000
38. Heocon - 500.000
..................
Tổng: 60.044.000
 
Top Bottom