MTQ C/t Từ thiện ngày 31/08/2015 tại Cà Mau

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
1. Huyzozo - 1.000.000
2. PTD Tây Nam Bộ - 1.000.000
3. Sheiran - 2.000.000
4. VC Châu Dũng - 100$ ~ 2.170.000
5. Anh Điền - 3.000.000
6. Chị Cẩm Phương - 500.000
7. Người dấu tên - 300.000
8. Linhmiu - 400.000
9. Anh Khoa - 1.000.000
10. Fellow - 1.000.000
11. VC Kevin Thái - 2.000.000
12. Anh lão già - 300.000
13. Anh Hà (Handheld.com.vn) - 500.000
14. Minhtamcnn - 100.000
15. Anh Toàn(Handheld.com.vn) - 200.000
16. Bé Hương (Handheld.com.vn) - 1.000.000
....
...............................................................
Tổng: 16.470.000
 
Top Bottom